Based on a True Story, “House No. 57” by Festim Rexhepi Shows the Gripping Reality of the Kosovo War Aftermath

“House No. 57” by directed and produced by Festim Rexhepi is competing at the International Filmmaker Festival of New York (IFFNY). Written by Florentina Shala, the cast includes Ferdonije Qerkezi. The documentary film will screen on Sunday, May 27, 2017 at 4:30PM at Producers Club Theaters (358 W 44th St, New York, NY 10036). 

Foto Color Studio CANON

Festim Rexhepi (Photo Credit: Studio Canon Lada)

Festim Rexhepi is a filmmaker, photographer and editor from Prishtina Kosvo. He studied TV and Film Camera at the Academy of Arts. He later worked as a professional TV cameraman for the popular TV Klan Kosova.

His other hobbies include, exploring places in nature, and photographing them. He also loves to play tennis in his free time.

Meet the Artist: NY Elite Interview with  Director Festim Rexhepi

NY Elite: Congratulations on being an official selection at the prestigious International Filmmaker Festival of New York. What are your thoughts about being accepted at IFFNY 2018 film festival and having your film screen in New York City?

Festim Rexhepi: Thank you … I’m excited that the movie has been accepted at IFFNY’s international competition. I am enthusiastic and looking forward to being present. This a historic moment for me. There are many film-makers around the world who dream to be part of this  high level Festival as IFFNY, and I am thrilled that my film is an official selection.

Faleminderit … unë jam i emocionuar që filmi më është pranuar, në konkurencë ndërkomtare  në  IFFNY, jam i entuiazmuar dhe mezi pres që të jem prezent, kjo për mua është me shumë se historike. Janë shumë filmbërës gjithandej botës që e ëndrrojnë Festivale të niveli të lartë siq është  IFFNY.

NY Elite: Out of the 500 submissions world-wide, your film was selected as the top 40 for IFFNY. What does this mean for you in terms of representing your country/city at this international film competition?

Festim Rexhepi: It is a great success for the movie, to have been given the opportunity to screen at IFFNY. Also for Kosovo this film is very important because it will show the suffering of Albanian people in my country. The story will bring insight about the 1999 war in Kosovo. Certainly our  artistic vision dominates most in every story that we wrote, for that reason the project is evaluated. 

Ky është një sukses shumë i madh për filmin që iu ka dhënë mundësija që të shfaqet në IFFNY. Gjithashtu  ëdhë për Kosovën, sepse do  të tregoj vuajtjet e njerzve  të vendit tim, që të tregoj më shumë rreth luftës të 1999 në Kosovë. Patjetër që puna artistike dominon më shumë në qfardo tregimi, andaj me siguri më është vlersuar projekti  

NY Elite: With what project are you partaking at IFFNY 2018? What is it about?

Festim Rexhepi: Yes, I am part of this project as a TV Director and producer. It is a good experience as much as it is easy, it is also a challenge because we took a short movie but with a very imporant Topic.

The topic of this project is about missing persons of the Kosovo War in the year 1999. This is still relevant today in Kosovo and we we still talk about in Kosovo nowdays  because there are still people missing; 1666 people to be exact.

Po, unë jam në këtë projekt si regjisor dhe producent, është një përvojë aq e lehtë edhe sfiduese sepse, kam  marr përgjegjësi  të realizoj një film të shkurtër, por temë të madhe.

Tema e projektit është për personat e pagjetur gjatë luftës të vitit 1999, është temë edhe  sot  flitet shumë në Kosove, sepse  ende mungojnë 1666 persona të humbur.

Florentina Shala and I, in the office during a film screening consultation

Florentina Shala and Festim Rexhepi, in the office during a film screening consultation

NY Elite: Who else is involved in the making of this project? Tell us a little bit more about the story and who is in it.  

Festim Rexhepi: We started this project with Florentina Shala she has contributed to the realization of the film. With her experience in journalism, she  has helped the character to inform us more about her history. And with the composition of music created by Arber Krasniqi which  made the movie even more sensible.

My film is based on a true story where a woman has lost five members of her family, and her home with the number  No. 57 is today the Home of the Museum Memorial.

Si projekt e kemi nisur me Florentina Shalën, e cila ka kontribuar realizimin e filmit, me përvojën e saj në gazetari, që ka ndihmuar personazhin që të rrefej sa më shumë informata rreth historisë së saj. Si dhe me kompozimin e muzikës së krijuar nga Arber Krasniqi që ka bërë që filmi të jetë edhe më i ndjeshem.

Filmi im eshte bazuar në një histori të vërtet, ku një nëne i ka të humbur 5 anëtar të familjes së saj, si dhe shtëpia e saj me nr. 57 është sot shtëpi muze memorial.

NY Elite: What message do you want to convey with this project?

Festim Rexhepi: I personally experienced the war of 1999. I was 17 years old, I survived the war. But this  is not the story of all  families in Kosovo,  because they live now  with the pain of the war and with its terrible consequences the war had.

The message of this movie is that family is above all. For instance, the person in this movie had a family at a time, but  his life  changed forever in only  one night.

Une personalisht e kam përjetuar luftën e vitit 1999, isha 17 vjet , i shpëtova  luftës. Por nuk është kështu për shumë familje kosovare, sepse ato  jetojnë me dhimbjet e luftës me pasojat e tmerrshme që i kishin.

 Mesazhi ketij filmi është që mbi të gjitha është familja,  jeta,  p.sh  personaszhi  i këtij filmi pati familje në një kohë, por i ndryshoj jeta mbrenda një nate  përgjithmonë.

NY Elite: The Red Carpet Opening Ceremony and the Awards Gala will take place at the renowned Kaufman Astoria Studios of New York. Do you plan to attend the IFFNY Festival taking place on May 25-29, 2018? What do you want the audience at IFFNY to take away from this film?

Festim Rexhepi: Wow .. It’s my   dream coming  true, it’s unbelievable  that this moment is coming,  and going in the red Carpet with the Hollywood stars, is an incredible feeling and gives me  more motivation for other projects. I  Will  be present and I will  invite the audience to watch a short European movie.

I believe this is a good start for my career in cinematography, especially the international one. The aim is for my projects to always take place in American cinemas. I am trying to take  topics from the Atlantic and publish here; to take stories  and authentic problems   that are in the country where I live and release them in American cinemas.

Wow .. po më realizohet një ëndërr, është e pabesushme që vjen ky moment, dhe të kaloj tek i njejt tepih ku kaluan yjet e hollwudit, është një ndjenjë e mirë dhe që të jep më shumë motiv për projekte të tjera. Do të jem prezent dhe të ftoj audiencen t’a shikoj një film të shkurtër Europian.

Besoj ky është një fillim i mirë për karrierën time në Kinematografi  e sidomos atë ndërkombtare. Synim e kam që projektet  e mija gjithmonë të zenë vend në kinematë amerikane, po tentoj teë sjelli tema të pa para nga publiku përtej  Atlantikut, duke synuar në origjinalitetit e problemeve  që janë në vendin ku jetoj.

NY Elite: What makes a film great for you? Are there certain qualities that make a film better for you?

Festim Rexhepi: For me a good movie is when the movie treats or the theme portrays all society, for example political theme or war theme or the transition of a society. Definitely what I want to see in a movie is to have a quality of shooting, better picture. However music is the bottom line which stay in mind for a long time. Even when  you see the  movie, the music can be heard dozens times after you see the movie

Për mua  Film i madh është tema që trajton tregim që e portretizon një shoqëri të tërë p.sh tema politike apo të luftës,  tranzicioni i një shoqërie. Patjetër së qfar dëshiroj të shoh tek një film është që të ketë një kualitet të xhirimit, fotografi ma e mirë, gjithsesi  muzika në fund është ajo që të mbetet në mendje për një kohe të gjatë. Ju e shikoni një film por muzikën mund ta dëgjoni me dhjetra herë.  

NY Elite: Top 3 favorite films/projects you have been involved in?

Festim Rexhepi: Yes  I have shot three documentary films directed by Mrika Krasniqi, the biggest project was the  Movie as a long length documentary Goli Otok 2010.

The movie has  many scenes of people who talk  about the imprisonments and tortures they once had on an island how was all with just stone. This movie has given me the space to show what I want to do in filming and creating more quality images.

Po unë i kam xhiruar tre filma dokumentar me regji të Mrika Krasniqit, projekt me i madh ka qenë filmi dokumentar i metrazhit të gjatë Goli Otok 2010.

Filmi është me skena masive të njerëze të cilët rrëfenin për burgosjet dhe torturat që i kishin dikur, në një ishull e gjitha ishte vetëm guri. Ky film më ka dhënë hapsir të tregoj se qfarë dua të bëjë në xhirim  dhe krijimin eimazheve sa më kualitative.

NY Elite: What are your career highlights and achievements thus far?

Festim Rexhepi: From 2002 and now on I am still working as  Cameraman, and part of  team in TV Klan Kosova. I have the energy, I’m not tired of making new things  yet, so I will find the time to make more  artistic movies, because I like the cinema sometimes  my films appear on the big screen not only on TV. With great love i will watch documentary film because I think it’s the most real part that can be shown through the documentary films.

Që nga 2002 jam present si Kameraman, që nga 2009 jam pjesë e ekipës së TV  Klan Kosova. Kam energji, nuk jam lodhur nga kjo ende, andaj gjej kohë edhe për pjesën më artistike,  atyre të filmit  sepse e dua edhe kinemane ndonjëre  bën që xhirimi im të shfaqet edhe në ekran të madh jo vetëm në TV, me dashuri të madhe e ndjeki  filmin dokumentar sepse mendoj se është pjesa më reale që mund të tregohet  nëpërmjet filmit Dokumentar.

NY Elite: Do you express yourself creatively in any other ways?

Festim Rexhepi: An inseparable part is video editing and photo shoots, and time to time I will develop a 35mm film. It’s a special  feeling when you take a picture and develop the movie without seeing the work progress  to the final as it is with digital cameras.

Pjesë e pandashme është montazha e videos  edhe fotografija. Herë pas here zhvilloj një film 35mm, është një ndjenje e veqantë kur ju fotografoni  dhe e zhvilloni filmin pa e parë ecurin e punës deri në finale ndryshe nga ajo me aparate digjitale.

NY Elite: What advice would you give to someone who wants to have a career in filmmaking?

Festim Rexhepi:  I still receive advise by people who make movies because it’s  art without limits. I always tell new filmmakers  if you  have new  ideas just  take the camera and realize it.  Do not think about what’s going to happen or what will it look like.

Unë këshilla marr ende prej njerëzve që bëjnë filma sepse është një art pakufi, por filmbërësve të ri  gjithmonë ju them edhe sot nëse keni  ide merre kamerën dhe realizone mos mendoni se qfarë do të ndodh apo si do të duket.

NY Elite: What’s next for you?

Festim Rexhepi: I have some plans but I can’t specify it right now. All I can say is that it has something to do with national wealth. I hope in the next festival edition of IFFNY I  will come with a new project.

Jam në biseda  por nuk dua që ta specifikoj por gjithsesi ka të bëjë diqka me pasuri kombëtare. Shpresoj në edicionin e Festivalit  tjetër në Nju Jork do të vi  me projekt të ri.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s